روش گرفتن مجوز پرورش زالوی طبی

جهت گرفتن پروانه بهربرداری پرورش زالو اقدامات زیر لازم است

درخواست  کتبی و تایین میزان ظرفیت درخواستی به سازمان نظام مهندسی جهاد کشاورزی همراه با سند مالکیت زمین و همچنین مجوز بهربرداری اب

تشکیل کمسیون سازمان نظام مهندسی جهاد کشاورزی جهت صدور موافقت اصولی پرورش زالو وموافقت ان جهت صدور...

روش گرفتن مجوز پرورش زالوی طبی

جهت گرفتن پروانه بهربرداری پرورش زالو اقدامات زیر لازم است

درخواست  کتبی و تایین میزان ظرفیت درخواستی به سازمان نظام مهندسی جهاد کشاورزی همراه با سند مالکیت زمین و همچنین مجوز بهربرداری اب

تشکیل کمسیون سازمان نظام مهندسی جهاد کشاورزی جهت صدور موافقت اصولی پرورش زالو وموافقت ان جهت صدور

 گرفتن نامه های تاییده از نطام مهندسی جهاد کشاورزی جهت پرورش زالو

گرفتن تاییده از سازمانهای معرفی شده نطام مهندسی جهت گرفتن پروانه تاسیس پرورش زالو<شیلات.دامپزشکی.محیط زیست.امور و اراضی.اداره اب و....>

نوشتن طرح توجیحی و نقشه ساختمان

تشکیل کمسیون توسط سازمان نظام مهندسی وصدور پروانه تاسیس پرورش زالو

ساخت ابنیه

درخواست صدور پروانه بهربرداری

بازید کارشناسان مربوطه

تشکیل کمسیون نظام مهندسی جهاد کشاورزی جهت صدور پروانه بهربرداری پرورش زالو

لازم به دکر است تمام این مراحل در سازمان دامپزشکی نیز تکرار و شما دو پروانه بهربرداری خواهید گرفت

جهت اطلاعات بیشتر به سازمان نظام مهندسی جهاد کشاورزی خود مراجعه نمایید

چگونه مجوز پرورش زالو دریافت نماییم

کلمات کلیدی:

لینک ثابت این مطلب:

موضوعات مرتبط:
اخبار زالو طبی