اخذ مجوز زالو درمانی و مرحل دریافت مجوز

می توان زالوها را به صورت خانگی در تعداد اندک نیز به تولید رسانید. اما بهتر است برای اینکه کار اصولی همراه با حمایت انجام دهید به سمت گرفتن مجوز پرورش زالو طبی و همچنین کسب علم این کار اقدام نمایید. با مراجعه به نظام مهندسی کشاورزی در محیط خود از اطلاعاتی که به شما داده خواهد به خوبی می شود استفاده کرد تا به موفقیت دست یافت. در بعضی مناطق قوانین برای راه اندازی فارم پرورشی متفاوت است و فقط باید از مراجع زی ربط پرس و جو به عمل آورد. در گذشته گرفتن مجوز برای چنین کاری دشوارتر بود اما اکنون به لطف پیشگامان این صنعت همچنین واحدهای مربوط به انجام امور آن تقریباً به راحتی می توان این جواز را دریافت نمود.

اخذ مجوز زالو درمانی و مرحل دریافت مجوز

جهت گرفتن پروانه بهربرداری پرورش زالو اقدامات زیر لازم است

درخواست  کتبی و تایین میزان ظرفیت درخواستی به سازمان نظام مهندسی جهاد کشاورزی همراه با سند مالکیت زمین و همچنین مجوز بهربرداری اب

تشکیل کمسیون سازمان نظام مهندسی جهاد کشاورزی جهت صدور موافقت اصولی پرورش زالو وموافقت ان جهت صدور

 گرفتن نامه های تاییده از نطام مهندسی جهاد کشاورزی جهت پرورش زالو

گرفتن تاییده از سازمانهای معرفی شده نطام مهندسی جهت گرفتن پروانه تاسیس پرورش زالو<شیلات.دامپزشکی.محیط زیست.امور و اراضی.اداره اب و....>

نوشتن طرح توجیحی و نقشه ساختمان

تشکیل کمسیون توسط سازمان نظام مهندسی وصدور پروانه تاسیس پرورش زالو

ساخت ابنیه

درخواست صدور پروانه بهربرداری

بازید کارشناسان مربوطه

تشکیل کمسیون نظام مهندسی جهاد کشاورزی جهت صدور پروانه بهربرداری پرورش زالو

لازم به دکر است تمام این مراحل در سازمان دامپزشکی نیز تکرار و شما دو پروانه بهربرداری خواهید گرفت

جهت اطلاعات بیشتر به سازمان نظام مهندسی جهاد کشاورزی خود مراجعه نمایید