لیست قیمت انواع زالو طبی و درمانی

قیمت زالو امروزه یکی از دغدغه های مهم در بین افرادی است که در حال پرورش زالو هستند و یا اقدام به راه اندازی این شغل دارند. کسانی که در پرورش زالو دست دارند می دانند که اکنون ایران از لحاظ قیمت خرید زالو و فروش زالو در مقایسه با کشورهای اروپایی متاسفانه وضعیت خوبی ندارد. با اینکه ایران در حال پیشرفت در پرورش زالو و صادارات زالو است اما هنوز در مقایسه با کشورهایی مثل فرانسه باید خود را رشد دهد. اکنون فرانسه بیش از ۱۰۰ سال است که بزرگترین مصرف کننده ی زالوی طبی است اما در ایران مصرف زالو و همچنین پرورش زالو آنچنان که باید جایگاه ندارد در حالی که زالودرمانی در ایران تاریخچه ای طولانی دارد و ایرانیان از دیرباز از زالو در درمان امراض استفاده می کردند.بازار مصرف و خرید زالو اکنون در اروپا روز به روز در حال گسترش است.

لیست قیمت انواع زالو طبی و درمانی

لارو(زیر ۲ سانتیمتر)
از یک تا ۱۰۰  قطعه(هر قطعه)
از ۱۰۱ تا ۹۹۹ قطعه(هر قطعه)
از ۱۰۰۰ قطعه به بالا(هر قطعه)
تماس گرفته شود
تماس گرفته شود
تماس گرفته شود
آرایشی(از ۲ تا ۴ سانتیمتر)
از یک تا ۱۰۰  قطعه(هر قطعه)
از ۱۰۱ تا ۹۹۹ قطعه(هر قطعه)
از ۱۰۰۰ قطعه به بالا(هر قطعه)
تماس گرفته شود
تماس گرفته شود
تماس گرفته شود
متوسط(از ۴ تا ۶ سانتیمتر)
از یک تا ۱۰۰  قطعه(هر قطعه)
از ۱۰۱ تا ۹۹۹ قطعه(هر قطعه)
از ۱۰۰۰ قطعه به بالا(هر قطعه)
تماس گرفته شود
تماس گرفته شود
تماس گرفته شود
بزرگ(از ۶ تا ۸ سانتیمتر)
از یک تا ۱۰۰  قطعه(هر قطعه)
از ۱۰۱ تا ۹۹۹ قطعه(هر قطعه)
از ۱۰۰۰ قطعه به بالا(هر قطعه)
تماس گرفته شود
تماس گرفته شود
تماس گرفته شود
مولد(۸ سانتیمتر به بالا)
از یک تا ۱۰۰  قطعه(هر قطعه)
از ۱۰۱ تا ۹۹۹ قطعه(هر قطعه)
از ۱۰۰۰ قطعه به بالا(هر قطعه)
تماس گرفته شود
تماس گرفته شود
تماس گرفته شود

بسته طلایی خرید از شما نگهداری از ما

بسته نقره ای خرید از شما نگهداری از ما

بسته برنزی خرید از شما نگهداری از ما

تحویل هفتگی، ماهانه یا فصلی
تحویل هفتگی، ماهانه یا فصلی
تحویل هفتگی، ماهانه یا فصلی
۵۰۰ قطعه آرایشی به مدت یکسال
۳۰۰ قطعه آرایشی به مدت یکسال
۱۵۰ قطعه آرایشی به مدت یکسال
۵۰۰ قطعه متوسط به مدت یکسال
۴۰۰ قطعه متوسط به مدت یکسال
۲۰۰ قطعه متوسط به مدت یکسال
۵۰۰ قطعه بزرگ به مدت یکسال
۳۰۰ قطعه بزرگ به مدت یکسال
۱۵۰ قطعه بزرگ به مدت یکسال
تماس گرفته شود
تماس گرفته شود
تماس گرفته شود

توجه: بعلت آنکه قیمت زالو تغییر یافته است جهت دریافت آخرین لیست قیمت خرید انواع زالو با شرکت تماس حاصل فرمایید.

کلمات کلیدی:

لینک ثابت این مطلب:

موضوعات مرتبط:
اخبار زالو طبی