شرکت خرید زالو فروش زالو فرهمند درمان گستر دشتی

فرهمند درمان گستر دشتی

(با مسئولیت محدود)

تنها دارنده پروانه بهداشتی تکثیر و پرورش زالو طبی در کشور
کد پروانه بهره برداری: ۹۶۲۷۲۵۱۳۰۱۰۵۰۰۱
کد بهداشتی: ۲۰۶۲۵۰۰۰۲
شماره ثبت: ۱۴۵۷۹

خلاصه فعالیت شرکت

فروش انواع زالو طبی

فروش انواع زالوهای درمانی و طبی بصورت عمده و خرد

تحقیقات زالو درمانی

دارای واحد تحقیقات و پژوهش بر درمان به روش زالو درمانی

شرکت خرید زالو فروش زالو فرهمند درمان گستر دشتی

فناوری در پرورش زالو

با بهره گیری از استانداردترین فناوری روز دنیا در کشور

برگزاری دوره های کارآموزی

آموزش انواع روش های تولید، تکثیر و پرورش بطور تئوری و عملی

آموزش

مشاهده

ثبت شکایات

ثبت شکایات

حامیان ما